Delta Timing Group - Contractor License        4/26/2014 - 5:33 PM
        2014 Red Wolf Open - 4/25/2014 to 4/26/2014        
            Arkansas State University             
               Jonesboro, AR                
 
Event 24 Men High Jump
==========================================================================
  Name          Year School         Finals      
==========================================================================
Finals                                  
 1 Taylor, Jamario       Western Illinois     2.17m  7-01.50
   2.06 2.11 2.14 2.17 2.20 2.23                    
    O  XO XXO  O  P XXX                    
 2 Landon, Kyle         Southern Illinois    J2.17m  7-01.50
   2.06 2.11 2.14 2.17 2.20 2.23                    
    O  XO  XO  XO  P XXX                    
 3 Daniel, Kashef        Arkansas State      2.11m  6-11.00
   2.01 2.06 2.11 2.14                         
    O XXO  XO XXX                         
 4 Lynwood, Darius       Memphis         J2.11m  6-11.00
   2.01 2.06 2.11 2.14                         
    O  O XXO XXX                         
 5 Hill, Derrick        Western Kentucky    J2.11m  6-11.00
   1.96 2.01 2.06 2.11 2.14                       
    O  O  XO XXO XXX                       
 6 Miller Jr., Reginald     SE Missouri       2.06m  6-09.00
   1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 2.11                  
    O  P  O  P  XO  O XXX                  
 7 Johnson, Cyrus        Western Kentucky    J2.06m  6-09.00
   1.96 2.01 2.06 2.11                         
    O  O XXO XXX                         
 8 Kent, Jacob         SE Missouri       2.01m  6-07.00
   1.86 1.91 1.96 2.01 2.06                       
    O  XO XXO  O XXX                       
 9 Reardon, Brant        Ohio State        1.96m  6-05.00
   1.91 1.96 2.01                            
    XO  XO XXX                            
 10 Jordan, Dean         Southern Illinois    1.86m  6-01.25
   1.81 1.86 1.91                            
    XO  XO  XP